Christinero og Bulladen

Christinero. Foto: Eva Kristensen

Romantisk haveanlæg fra 1700-tallet

Ca. 2 km. sydvest for Christiansfeld findes det et natur- og skovområde med spor efter det romantiske skov- og haveanlæg, der blev anlagt i slutningen af 1700-tallet af Kammerherreinde Christina Friederica von Holstein, som kaldte haven "Mine tanker".

Gården, Favervrågård, lå lige i nærheden af anlægget, og kammerherreinden kunne derfor let dagligt besøge stedet. Her levede hun og havde gode stunder, og her ligger hun efter eget ønske begravet. Efter Christina Friederica von Holsteins død kom anlægget til at hedde Christinero.

I det 2 hektar store anlæg findes spor efter et par løvhytter bestående af lindetræer, der efterhånden er blevet ca. 25 meter høje. I løvhytterne blev eftermiddagsteen drukket efter middagsluren. Området omfatter også på tre bygninger: kogehuset, pavillonen og kapellet. I kogehuset blev kaffen og teen tilberedt, i pavillonen kunne man søge læ for vejr og vind, og kapellet blev formodentlig brugt til andagter. I anlægget er også to smukke damme med springvand.

Året rundt er det en oplevelse at gæste Christinero, det lille fredede anlæg sydvest for Christiansfeld, som ejes af Brødremenigheden. Det er muligt at besøge Christinero til fods via områdets stier og i bil med parkering ved Gl. Præstegård.

Helt fra begyndelsen blev der i anlægget plantet sjældne og usædvanlige træer. Desværre gik omkring 80% af bevoksningen til under orkanens rasen i 1999. Der er siden blevet plantet flere træer.

Kammerherreinden Christina Friederica von Holstein

Christina Friederica von Holstein (1741-1812) blev født i amtmandsboligen i Tønder og voksede op på Tønder Slot.

Hun var begavet og fik en grundig uddannelse i tidens dannelsesfag. 23 år gammel blev hun gift med sin fætter Christian Friederich von Holstein (1741-1798). Han var hertug af Glücksburg og blev udnævnt til kammerherre for Chr. VII.

Parret levede nogle år ved hoffet i København, indtil Christian Friederich von Holstein af ukendte årsager blev forstødt af kongen og bortvist fra hovedstaden.

I 1777 købte parret Favervrågård uden for Christiansfeld. Her blev Christina Friederica von Holstein draget af Brødremenighedens ånd og tanker.

Se også udstillingen i Brødremenighedens museum på første sal i Søstrehuset.

Billetter kan købes i Museum Koldings butik i Søstrehuset.

Her fortæller Ellen Hansen om Christina Friederica von Holstein og Christinero.

Maleri af Kammerherreinde Christina Friederica von Holstein.

Historisk tur til Christinero

Året rundt udbyder Christiansfeld Centret rundvisninger i Christinero. 

I den 2 ha. store park, Christinero - anlagt som en romantisk have i 1780'erne - er der pavillon, et kogehus, et lille kapel samt Kammerherreinde Christina Friederica von Holsteins grav. Der vil blive fortalt om hendes spændende og ikke altid nemme liv samt vandret ad slyngede stier i parken, der i dag nærmest ligner en skov. 

Turen varer 2 timer. Der er mulighed for at sidde ned under vejs. Medbring gerne "kaffekurven". 

Kontakt Christiansfeld | Museum Kolding for nærmere information eller læs mere om vores rundvisninger. 

Kilde m. springvand. Foto: Eva Kristensen

Den største bullade i Danmark

Oplev den største bullade i Danmark, der siges at være bygget i 1668. Bulladen er et bindingsværkshus udelukkende bygget i træ uden brug af søm og skruer.

Den fredede bullade (udtales "bul - lade"), der ligger på Gl. Præstegårdsvej, siges at være bygget i 1668. Den er 36 meter lang og er derfor den største bullade i Danmark, der stadig står på sin oprindelige plads.

Den er opført på et fundament af kampesten, og væggene består af falsede stolper, hvorimellem der er lagt ”bulfjæle” (ret korte, men brede planker). Bulfjælene er udstyret med en sudryg foroven og en tilsvarende fordybning forneden, så de kunne sættes tæt sammen. Slutteligt holdes bulladen sammen af tagkonstruktionen. Bulladen er et bindingsværkshus udelukkende bygget i træ uden brug af søm og skruer.

Bulladen ligger ca. 2 km sydvest for Christiansfeld.

Kombinér et besøg ved bulladen med en tur til det smukke haveanlæg ”Christinero”, der ligger 700 meter fra bulladen.

Læs mere om Bulladen på kulturarv.dk - 1001 fortællinger

Bulladen ved Gl. Præstegårdsvej. Foto: Christiansfeld | Museum Kolding

Udskriv   Email